Thông báo

Quy chế giao dịch

Mọi thông tin quý khách cung cấp cho pt1987shop.com đều được giữ kín, pt1987shop.com không chuyển giao thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác ngoại trừ các cơ quan chức năng của nhà nước.

Khách hàng có thể hủy việc nhận sản phẩm đã đặt mua trên website pt1987shop tablets to lose weight.com với bất kỳ lý do nào mà không phải bồi thường thiệt hại cho pt1987shop.com

Pt1987shop.com có thể hủy đơn hàng nếu sản phẩm đó không còn

Chỉnh sửa & Bảo mật

Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Bạn quản lý. Do đó, Bạn phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Trong trường hợp Bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Bạn dùng chức năng “Tài khoản của tôi” vào mục “Thông tin cá nhân” để thay đổi các thông tin cá nhân.

Trong trường hợp Bạn quên mật khẩu, Bạn dùng chức năng “Quên mật khẩu” để yêu cầu cấp lại mật khẩu.

Trường hợp Bạn nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu bị tiết lộ, Bạn phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với ban Ban quản trị website pt1987shop.com để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.