CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi rất vui và tự hào khi được bạn chọn làm nhãn hàng tin cậy để mua sắm. Hãy theo dõi Fan Page của Prazenta để cập nhật những thông tin khuyến mãi mới nhất. Khách hàng thân thiết luôn nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hơn từ Prazenta!

[enjoyinstagram_carousel type=”user” user=”prazentavietnam” hashtag=”” enjoyinstagram_carousel_link=”swipebox” enjoyinstagram_carousel_link_altro=”http://instagram.com” enjoyinstagram_carousel_items_number=”4″ enjoyinstagram_carousel_navigation=”false” enjoyinstagram_carousel_1024px=”5″ enjoyinstagram_carousel_768px=”5″ enjoyinstagram_carousel_600px=”3″ enjoyinstagram_carousel_480px=”1″ enjoyinstagram_carousel_navigation_prev=”prev” enjoyinstagram_carousel_navigation_next=”next” enjoyinstagram_carousel_autoplay=”true” enjoyinstagram_carousel_autoplay_speed=”3000″ enjoyinstagram_carousel_autoplay_timeout=”3000″ enjoyinstagram_carousel_stop_on_hover=”false” enjoyinstagram_carousel_slidespeed=”2000″ enjoyinstagram_carousel_margin=”5″ enjoyinstagram_carousel_loop=”true” enjoyinstagram_carousel_dots=”false” enjoyinstagram_carousel_animatein=”bounceIn” enjoyinstagram_carousel_animateout=”bounceOut” enjoyinstagram_carousel_likes_count=”true” enjoyinstagram_carousel_image_author=”true” enjoyinstagram_carousel_hidebarsmobile=”true” enjoyinstagram_carousel_hidebarsdelay=”0″ enjoyinstagram_carousel_moderate=”true” enjoyinstagram_carousel_autoreload=”false” enjoyinstagram_carousel_autoreload_value=”20000″ enjoyinstagram_user_carousel_moderate=”prazentavietnam” enjoyinstagram_hashtag_popup_moderate=”#prazentavietnam” show_resolution_carousel=”on”]

[enjoyinstagram_badge user_badge=”prazentavietnam” show_badge_profile_picture=”on” show_badge_username=”on” show_badge_bio=”on” show_badge_website=”undefined” show_badge_full_name=”on” show_badge_media=”undefined” show_badge_followed_by=”on” show_badge_follows=”on” show_badge_images=”on” show_badge_view_images=”carousel” show_badge_number_images=”8″]